Thứ ba, 24/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 169

Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2019-2020.

 

Thầy Võ Thành Danh – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong hội nghị Cha mẹ học sinh

 

 

Thầy Võ Thành Danh trả lời ý kiến đóng góp trong Hội nghị.

 

 

Cha mẹ học sinh đóng góp ý kiến trong Hội nghị.

 

 

 

Ban đại diện CMHS năm học 2019-2020.

164