Chào mừng các bạn đến với Website Trường THPT Bà Điểm.
Thứ sáu, 16/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 552

DANH SÁCH GV TỔ TDQP

 STT  HỌ VÀ TÊN
 CHỨC VỤ
 1  Thầy Trần Trung Tác
Tổ trưởng
 2  Thầy Dương Thành Triết
Giáo viên
 3  Thầy Tô Võ Thái Dương
Giáo viên
 4  Thầy Đặng Tiến Vương
Giáo viên
 5  Thầy Vương Đình Quân
Giáo viên
 6  Thầy Lê Minh Tâm
  Giáo viên
7  Cô Phạm Huỳnh Mai Hào
Giáo viên

87