Có 87 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thực hiện tuyên truyền giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, nước, thải bỏ hợp lý, tiêu dùng bền vững, chấp hành các quy định, hạn chế, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1150tkhai-ttuyen-bvmt-20-4-21204202115_224202121848.docx
File thứ 2: 1150-2092tai-lieu-ho-tro-tuyen-truyen-ve-tieng-on204202115_224202121848.docx
File thứ 3: 1150-2092tai-lieu-tieng-onphu-luc204202115_224202121848.docx
File thứ 4: 1150-2092tong-hop-quy-dinh-ve-tieng-on204202115_224202121848.docx
File thứ 5: 1150-2092-poster-tieng-on204202115_224202121848.pdf
File thứ 6: 1150-2092-to-roi-tieng-on204202115tt_224202121848.pdf
File thứ 7: 1150-bvmt-tieng-on2042021155451_224202121848.pdf
1150/SGDĐT-CTTTVăn bản - Công vănQuản trị viên22-04-2021
2 Văn bản 966/STP-PBGDPL về việc phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 966-stp-thi-truc-tuyen-tim-hieu-luat-bau-cu154202112_1542021145815.pdf
966/STP-PBGDPLVăn bản - Công vănQuản trị viên15-04-2021
3 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11vbhn-vpqh457498_1932021151359.pdf
11/VBHN-VPQHVăn bản - Công vănQuản trị viên13-03-2021
4 VB 75-CV/ĐU về kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 75-ke-khai-tai-san-thu-nhap-2020_1332021102720.pdf
75-CV/ĐUVăn bản - Công vănQuản trị viên13-03-2021
5 Luật 36/2018/QH14 về phòng chống tham nhũng 2018.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-phong-chong-tham-nhung-2018_133202111817.pdf
36/2018/QH14Văn bản - Công vănQuản trị viên12-03-2021
6 Nghị định 130/2020/NĐ-CP VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-1_1332021103128.pdf
130/2020/NĐ-CPVăn bản - Công vănQuản trị viên12-03-2021
7 VB 546/UBND-VX về việc cho phép học sinh, sinh viên quay trở lại trường học tập từ ngày 01.03.2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20210224115938546ubsigned_33202120844.pdf
546/UBND/VXVăn bản - Công vănQuản trị viên24-02-2021
8 VB 505/UBND-VX Về việc ngừng đến trường của học sinh, sinh viên TPHCM nhằm phòng chống Covid 19.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 505-ngung-den-truong-chong-covid-19_33202120138.pdf
File thứ 2: 505-ngung-den-truong-chong-covid-19_33202120532.pdf
505/UBND/VXVăn bản - Công vănQuản trị viên14-02-2021
9 Văn bản 4018/GDĐT-VP về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong ngành giáo dục và đào tạo TPHCM.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20201201104829datahcmedu2020124018011220signed11220209_112202011.pdf
4018/GDDT-VPVăn bản - Công văn 01-12-2020
10 Công văn 2863/GDĐT-KHTC về triển khai công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, trường học và công trình xây dựng trường học mùa mưa bão năm 2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_2863_ve_an_toan_truong_hoc_20-21_51020208.pdf
2863/GDĐT-KHTCVăn bản - Công văn 05-10-2020
11 Công văn số 3083/GDĐT-Trh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20200926190241file202009261845113083_-_hoat_dong_trai_ngihem_2020_289202016.docx
3083/GDĐT-TrhVăn bản - Công văn 28-09-2020
12 Công văn số 2929/GDĐT-TrH về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2929-huongdannhiemvunamhoc20202021final92020239202014_269202015.pdf
2929/GDĐT-TrHVăn bản - Công văn 26-09-2020
13 Công văn số 3100/GDĐT-TrH về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huongdangdqpnamhoc2020-2021259202015_269202015.doc
3100/GDĐT-TrHVăn bản - Công văn 26-09-2020
14 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điểu của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ttsuadoitt5879202010_269202015.pdf
26/2020/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 26-09-2020
15 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp bậc.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt322020ttbgddt_1410202021.PDF
32/2020/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 17-09-2020
123456

TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM

Số điện thoại:  (028) 37125691

Địa chỉ : 07 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM